Aanmelden

Voorlopig geldt nog dat:

Om deel te kunnen nemen aan alle activiteiten van het dagbiljarten moet u zich aanmelden bij een vereniging die aangesloten is bij de KNBB. U kunt dit doen d.m.v. een keus te maken uit de volgende mogelijkheden.

    • Een lidmaatschap als “Carambole Dagcompetitiespeler”
      De kosten hiervoor zijn Euro 13,- per seizoen
    • Ook een combinatie lidmaatschap van de “Carambole avondcompetitie
      en bovenstaande dagcompetitie is mogelijk en de kosten hiervoor zijn: Euro 36,- per seizoen.

Graag inschrijven voor de volgende spelsoort(en):

Libre 1e klasse2e klasse3e klasse
Bandstoten 1e klasse2e klasse3e klasse
Driebanden 1e klasse2e klasse3e klasse
Kader 38/2 3e klasse
Team Libreband3 band
Hierbij geef ik toestemming om de door mij ingevoerde gegevens uitsluitend te gebruiken voor deelname aan de door de KNBB uitgeschreven evenementen als zijnde voorwedstrijden en finales.