Waarom Dagbiljarten

Beste Biljarters

Enige tijd geleden kreeg ik van uit de bond het verzoek om de mogelijkheden te onderzoeken om dagbiljarten in Noordholland en met name in het district NoordHolland Midden op te starten.

Daarom deze site om u kennis te laten maken met het dagbiljarten en de mogelijkheden hiervan.

Het dagbiljarten heeft dezelfde mogelijkheden als het avondbiljarten.

Helaas kunnen we dit jaar nog geen teamcompetitie opstarten maar ook dit willen we graag.

Wel gaan we trachten inschrijvingen voor voorwedstrijden in alle klassen te realiseren.

De mogelijkheid bestaat echter dat bij een tekort aan inschrijvingen we samen gaan werken met naburige districten.
Ook hier gaan de beste spelers weer door naar een gewestelijke finale en daarna naar een nationale finale waarvan reeds de data bekend zijn.

Nadere publicaties over de diverse onderwerpen volgen zo snel mogelijk.

Met een vriendelijke groet

Peter op den Kelder
Tel. 06 25 40 11 55

E-mail: Peter@opdenkelder.net